سه شنبه 14 تیر 1401 - 00:56
ابعاد سیاسی زندگی آقا جمال بربرودی

ابعاد سیاسی زندگی آقا جمال بربرودی

شهریور 9, 1400

صبغه سیاسی یکی از بارزترین مشخصه های متعلّمان اوّلین دوره حوزه مقدّسه قم می باشد، لذا حضور موثّر مرحوم آیت الله حاج سیّد جمال الدّين بربرودی در عرصه سیاست نیز امری طبیعی و بدیهی از آن منظر تلقّی می شود در این کلیپ به زندگی سیاسی حضرت آیت الله پرداخته شده است

بُعد مذهبی زندگی و شخصیت آقا جمال

بُعد مذهبی زندگی و شخصیت آقا جمال

شهریور 9, 1400

یکی از قوی ترین و تاثیرگذارترین ابعاد زندگی ایشان، بُعد مذهبی و اخلاقی می-باشد. مرحوم آیت الله حاج سیّد جمال الدّين رضوی بربرودی الیگودرزی دارای برجستگی و ویژگی های منحصر به فردی در زمینه اخلاق بوده است.

بُعد علمی زندگی آقا جمال بربرودی

بُعد علمی زندگی آقا جمال بربرودی

شهریور 9, 1400

حضرت آیت الله سید جمال الدین رضوی بربرودی الیگودرزی مرد فتوا بود؛ مجتهدی بود که بزرگ‌ترین فقهای عصر، اجتهادش را گواهی کرده بودند و او، نیک می‌دانست راه درست کدام است و برای پیمودن و رفتن در راه درست، پیوسته می‌کوشید و همواره در جهاد بود.

ابعاد فرهنگی زندگی آقا جمال

ابعاد فرهنگی زندگی آقا جمال

شهریور 9, 1400

حضرت آیت الله سید جمال الدین بربرودی الیگودرزی معروف به آقا جمال راه برون رفت جامعه به سوی توسعه را از مسیر فرهنگ می دانست و برای امور فرهنگی شهر الیگودرز تلاش های بسیاری انجام داد. تلاش برای راه اندازی دبیرستان در الیگودرز و پرداختن به شغل معلمی در شهر از اقدامات بارز ایشان در […]

زندگی اجتماعی آقا جمال بربرودی

زندگی اجتماعی آقا جمال بربرودی

شهریور 9, 1400

در بعد اجتماعی آیت الله سید جمال الدین رضوی بربرودی الیگودرزی منشاء اثرات خیر بسیاری برای الیگودرز و مردمش بود.

زندگینامه آیت الله بربرودی

زندگینامه آیت الله بربرودی

شهریور 9, 1400

در این ویدئو که 8 دقیقه می باشد به فرازهایی از زندگی حضرت آیت الله سرپید جمال الدین رضوی بربرودی الیگودرزی پرداخته شده است. ایشان روحانی وارسته ای هستند که عمر پر برکتشان در خدمت به مردم الیگودرز سپری گردید.