سه شنبه 14 تیر 1401 - 01:46

بُعد علمی زندگی آقا جمال بربرودی

حضرت آیت الله سید جمال الدین رضوی بربرودی الیگودرزی مرد فتوا بود؛ مجتهدی بود که بزرگ‌ترین فقهای عصر، اجتهادش را گواهی کرده بودند و او، نیک می‌دانست راه درست کدام است و برای پیمودن و رفتن در راه درست، پیوسته می‌کوشید و همواره در جهاد بود.