سه شنبه 28 دی 1400 - 07:58

ابعاد فرهنگی زندگی آقا جمال

حضرت آیت الله سید جمال الدین بربرودی الیگودرزی معروف به آقا جمال راه برون رفت جامعه به سوی توسعه را از مسیر فرهنگ می دانست و برای امور فرهنگی شهر الیگودرز تلاش های بسیاری انجام داد. تلاش برای راه اندازی دبیرستان در الیگودرز و پرداختن به شغل معلمی در شهر از اقدامات بارز ایشان در حوزه فرهنگ است.